Comments Off on E-Skola, naša android aplikacija

E-Skola, naša android aplikacija

Profesori i učenici  naše škole napravili su jedinstvenu besplatnu android aplikaciju za mobilne telefone E-škola, koja je namenjena lakšem učenju i obnavljanju gradiva. U prvoj, beta-verziji, dostupno je sažeto gradivo od petog razreda osnovne škole do četvrtog razreda gimnazije iz srpskog, geografije, istorije, hemije i fizike. Aplikaciju možete preuzeti na

Read More