Dragi učenici,

u našoj školi pored redovnih svedočanstava i diplome IV stepena
opšteg smera Gimnazije imate mogućnost da dobijete i sledeće sertifikate:

1. Stručni sertifikat od računarske kompanije za izborne predmete u našoj školi iz oblasti:
programiranja, grafičkog dizajna i interneta koji se moze upisati u radnu knjižicu

2. Mogućnost polaganja u sertifikovanim centrima za Microsoft, Oracle i Adobe sertifikate

3. Sertifkat za pohadjanje kurseva u naučno-istrazivackom centru Petnica

4. Sertifikat za pohadjanje programaranja ili matematike u Centru za talente kompanije
Schneider Electric DMS iz Novog Sada (www.cmt.edu.rs)

5. Sertifkat od Crvenog Krsta za učestvovanje u projektima pružanja prve pomoći

6. Vukovu diplomu ako imate prosek 5.00 tokom celog školovanja

7. Pohvalu učenika generacije ako ste najbolji učenik u generaciji

8. Za sportsku akademiju učenici ce imati sertifikate za sledeće izborne predmete:

- sportska fiziologija
- sportska psihologija
- ljudska anatomija
- zdrava ishrana, metabolizam i anti-doping
- kreativnost i logika u sportu

ms_prof

oracle
adobe-certification

logo-dms

 

 

Comments are closed.