E-gimnazija Novi Sad

2021/2022

 

INFORMACIJE O UPISU ZA ŠKOLSKU 2021/2022. godinu

ELEKTRONSKI UPIS

KLIKINITE OVDE KAKO BISTE PREUZELI FORMULAR ZA UPIS

Popunjeni formular u word formatu poslati putem elektronske pošte na školsku email adresu:

info@e-gimnazija.org zajedno sa uslikanim ili skeniranim dokumentima:

  1. Svedočanstva iz osnovne škole (V, VI, VII i VIII razred)
  2. Dokument o završenom školovanju u osnovnoj školi
  3. Lična karta jednog od roditelja
  4. Izvod iz MKR za učenika

Nakon prijema emaila sa dokumentacijom škola će vam potvrditi prijem i obavestiti vas oko daljih koraka vezanih odobrenje za upis u školu, finansije itd.

LIČNI UPIS

Dragi roditelji i učenici, u E-Gimnaziju je moguć lični upis učenika za narednu školsku 2021/2022. godinu ličnim dolaskom, svakim radnim danom od 08:00č do 13:00č, Radnička 20, III sprat ili subotom od 09:00č do 12:00č i on traje do 10.07.2021. godine. Ne primamo učenike sa ocenama 1 ili 2 iz vladanja, zatim nedovoljne učenike i učenike isključene iz postupka redovne nastave iz bilo koje osnovne škole.

Ovde imate korisne informacije za školovanje:

Redovni učenici:

  1. Dokumentacija za upis, 2021-2022. šk godina
  2. Formular za upis
  3. Informacije o školi – E-Gimnazija, opšti smer, Novi Sad
  4. Obavezni predmeti
  5. Izborni predmeti

Vanredni učenici – upis tokom školske godine:

  1. Informacije za upis za vanredne učenike – E-Gimnazija, opšti smer, Novi Sad