E-gimnazija Novi Sad

Iz ugla učenika

Na osnovu sprovedenog istraživanja u E-Gimnaziji, učenici su izdvojili sledeće karakteristike kao najzanimljivije za našu školu: brzinu, osećaj slobode i bezbednosti, kreativnost i dostupnost. Kao najzanimljiviji slogan koji ih asocira na E-Gimnaziju odabrali su: STRONG & UNIQUE.

anketa

Pored osećaja slobode i bezbednosti učenici smatraju najprivlačnijim u školi i: organizovanje zanimljivih turnira i ekskurzija, otvorenu komunikaciju sa upravom škole i uredjenje prostora E-Gimnazije.

UPRAVA E-GIMNAZIJE