E-gimnazija Novi Sad

Kontakt

1. E-GIMNAZIJA,opšti smer

ul. Radnička 20, 21000 Novi Sad

Kontakt telefoni:

+381-21-529-456 (dežurni telefon, radno vreme,07:30h-19h)
+381-21-477-8220 (dežurni telefon, radno vreme,07:30h-19h)
+381-64-0905001 (dežurni telefon, radno vreme, 07:30h-19h + Viber)
+381-64-5000008 (dežurni telefon, izvan radnog vremena, + Viber)
+381-64-0903001 (finansije,07:30h-15:30h, +Viber)
+381-64-0907001 (psiholog, 07:30h-15h + Viber)
+381-66-081997 (marketing, 08h-15h, +Viber)
+381-21-531-444 (IT služba, 08h-15h)
+381-64-2792790 (IT služba, 08h-15h, +Viber)

Google Street View lokacija škole

www.e-gimnazija.org
email: info@e-gimnazija.org (opšta pitanja)
email: posao@e-gimnazija.org (za zaposlenje)
email: marketing@e-gimnazija.org (za marketinške ponude)

Facebook: egim.novisad 
Instagram: e.gimnazija
Skype: e-gimnazija
Tweeter: Egimnazija
Youtube kanal

OBJEKAT 1

2. E-GIMNAZIJA,sportski smer

ul. Stojana Novakovića 2, 21000 Novi Sad

Kontakt telefoni:

+381-65-8-22222-8 (dežurni telefon, non-stop, +Viber)
+381-64-002-0003 (finansije, 07:30h-15:30h, + Viber)
+381-66-081-997 (marketing, 07:30h-15:30h, +Viber)
+381-21-531-444 (IT sluzba, 07:30h-15:30h)

Google Street View lokacija škole

www.sa-megim.org
email: sportska@e-gimnazija.org (opšta pitanja)
email: posao@e-gimnazija.org (za zaposlenje)
email: marketing@e-gimnazija.org (za marketinške ponude)

Facebook: samegim.org
Instagram: samegim
Skype: e-gimnazija
Tweeter: Egimnazija
Youtube kanal

OBJEKAT 2

3. E-GIMNAZIJA Stara Pazova,opšti smer

ul. Ćirila i Metodija 2, 22300 Stara Pazova

Kontakt telefoni:

+381-64-279-279-0 (dežurni telefon, non-stop, +Viber)
+381-64-002-0003 (finansije, 07:30h-15:30h, + Viber)
+381-66-081-997 (marketing, 07:30h-15:30h, +Viber)
+381-21-531-444 (IT sluzba, 07:30h-15:30h)

Google Street View lokacija škole

www.e-gimnazija.org/stara-pazova
email: stara-pazova@e-gimnazija.org (opšta pitanja)
email: posao@e-gimnazija.org (za zaposlenje)
email: marketing@e-gimnazija.org (za marketinške ponude)

Facebook: egim.stara.pazova
Instagram: egim.pazova
Skype: e-gimnazija
Tweeter: Egimnazija
Youtube kanal

OBJEKAT 3

4. E-GIMNAZIJA Budva,opšti smer

ul. Žrtava Fašizma 56, 85310 Budva, Crna Gora

Kontakt telefoni:

+382-(0)-33-681-999 (07:30h-15:30h)
+382-68-637-021 (dežurni telefon, non-stop, +Viber)

Google Street View lokacija škole

www.e-gimnazija.me
email: budva@e-gimnazija.org (opšta pitanja)
email: posao@e-gimnazija.org (za zaposlenje)
email: marketing@e-gimnazija.org (za marketinške ponude)

Facebook: egim.budva
Instagram: egim.budva
Skype: e-gimnazija
Tweeter: Egimnazija
Youtube kanal

OBJEKAT 4