Školarina

E-gimnazija je uvela dežurstva za sve potrebe roditelja i učenika. U školu se moze doći lično prema rasporedu dežurstava objavljenom na naslovnoj stranici počev od zaboravljenih stvari učenika u školskim ormarićima, za bilo kakva uverenja, finansije i slično. Što se tiče plaćanja školarine molimo da imate u vidu da je jedini način finansiranja školske ustanove plaćanje školarine. Škola vrši svoju ulogu u mnogo težim okolnostima i glavni nosioci digitalnog sistema i elektronske pripreme nastave su naši profesori i ceo kolektiv. Plaćanje se može vrsiti na sledeće načine:

 • Lično u školi gotovinski
 • Uplatom u banci ili pošti na žiro račun škole prema srednjem kursu NBS
  Uplatilac: Ime i prezime staratelja i mesto boravka
  Svrha uplate: Školarina za učenika: Ime i prezime učenika
  Primalac uplate: E-Gimnazija, Radnička 20, Novi Sad
  Šifra placanja: 221
  Žiro račun: 170-0030028936000-74
  Poziv na broj: JMBG učenika
  < Kliknite ovde kako bi ste videli primer popunjene uplatnice. >
 • Placanjem preko Poštanske Uputnice na podatke našeg kurira:
  Luka Radosavljević, Vojvođanska 1, Novi Sad, Telefon: +381659354545
  provizija ide na teret platioca, plaćanje prema srednjem kursu NBS.
  Na navedeni broj mobilnog telefona od kurira poslati uslikanu priznanicu

  sa kontrolnim brojem na viber.
 • Plaćanjem preko Western Uniona u evrima na podatke našeg kurira:
   Luka Radosavljević, Novi Sad, Srbija, telefon: +381659354545
  (provizija ide na teret platioca). 
  Na navedeni broj mobilnog telefona od kurira poslati
  uslikanu priznanicu sa kontrolnim brojem na viber.

Zahvaljujemo svim roditeljima koji nam plaćaju školarinu za narednu 2020/2021. školsku godinu i time pomazu redovan rad škole i finansiranje materijalnih troškova.

Napomena za ekskurziju:

Termin ekskurzije će biti pomeren za mesec oktobar iduće šk. godine za ucenike I, II i III godine odnosno za buduće učenike II, III i IV godine. Prema uputstvu Yuta – Unije turističkih agencija novac će se morati vratiti samo roditeljima maturanata, a za ostale učenike sledi novi termin putovanja, oktobar 2020.. Naša škola će za maturante taj novac vratiti prilikom predaje diploma učenicima, a nakon dogovora sa turističkom agencijom. Za roditelje maturanata će se izvršiti kompenzacija sa eventualno neplaćenom školarinom, a sve ostalo će se maturantima isplatiti.

Napomena za sve roditelje dužnike:

Posebnu molbu imamo za sve dužnike prema našoj školskoj ustanovi, tj. za dugovanja koja su postojala pre 17.03.2020. godine, da se ti dugovi izmire u cilju pomoći i stabilnog rada škole u ovom periodu. Molimo da budete solidarni prema ostalim roditeljima i da razumete tešku situaciju u kojoj se škola nalazi. Vašim nekorektnim odnosom prema finansijama i našem kolektivu, doveli ste celu školsku ustanovu u dodatno otežavajući položaj. Škola sada neće pokretati sudske sporove i izvršiteljske postupke, ali će u saradnji sa advokatskom kancelarijom Despotov, pokrenuti sve sporove bez slanja opomena.