E-gimnazija Novi Sad

MATURA 2021.

 

1. Pomoć maturantima za pripremu prijemnih ispita za matematiku i sprski jezik za one fakultete gde se to polaže. 
Link: http://www.prijemniispit.matf.bg.ac.rs/

2. Prethodne školske godine svi maturanti su uspešno položili prijemne ispite i svi koji su upisali državne fakultete su na budžetskom studiranju. Takodje i sve prethodne generacije uspešno studiraju ili su vec diplomirali.

3. Maturanti treba do 10.aprila 2021. godine da predaju radne verzije svojih maturskih radova u elektronskom obliku i zatim do 05.maja 2020. godine da predaju konačne verzije u el. obliku i do 20.maja 2021. konačne štampane radove u spiralama u 3 primerka.

4. Polaganja maturskog ispita će biti u sledećim terminima:

  1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (svi učenici) 31.05.2021., ponedeljak od 13:30h do 16:30h.
  2. MATEMATIKA ili ENGLESKI JEZIK (svi učenici), 02.06.2021. sreda od 13:00h do 16:30h.

preuzmite dokument – Raspored odbrane maturskih radova

preuzmite dokument – Kalendar aktivnosti za maturante

preuzmite dokument – Matursko veče – organizacija

preuzmite dokument – Rezultati polaganja maturskih ispita

preuzmite dokument – Uputstvo za pisanje maturskog rada

preuzmite dokument – Teme za maturski rad