1. Pomoć maturantima za pripremu prijemnih ispita za matematiku i sprski jezik za one fakultete gde se to polaže. 
Link: http://www.prijemniispit.matf.bg.ac.rs/

2. Prethodne školske godine svi maturanti su uspešno položili prijemne ispite i svi koji su upisali državne fakultete su na budžetskom studiranju. Takodje i sve prethodne generacije uspešno studiraju ili su vec diplomirali.

3. Maturanti treba do 10.aprila 2021. godine da predaju radne verzije svojih maturskih radova u elektronskom obliku i zatim do 05.maja 2020. godine da predaju konačne verzije u el. obliku i do 20.maja 2021. konačne štampane radove u spiralama u 3 primerka.

preuzmite dokument – Raspored odbrane maturskih radova

preuzmite dokument – Kalendar aktivnosti za maturane

preuzmite dokument – Matursko veče – organizacija

preuzmite dokument – Rezultati polaganja maturskih ispita

preuzmite dokument – Uputstvo za pisanje maturskog rada

preuzmite dokument – Teme za maturski rad

Comments are closed.